Visie

Ik ruim de rotzooi op. Een probleem, een conflict: meestal kom je er samen wel uit. Zo niet, dan is de kans groot dat de zaak op straat komt te liggen. Want de rechter komt er aan te pas of de media worden ingeschakeld.

Met reputatieschade als gevolg. Het duurt jaren om dat weer goed te krijgen. Bestuurders leunen als het moeilijk wordt vaak op juristen. Juridiseren kan tot een tunnelvisie leiden. En het gaat steeds vaker niet om juridisch gelijk hebben of krijgen. In de bestuurskamer hoort de reputatiemanager er dus bij. Hij brengt de buitenwereld binnen. Houdt u een spiegel voor.

Ik ben er liefst in een zo vroeg mogelijk stadium bij. Dan breng ik partijen tot elkaar. Dan breng ik de interne communicatie op orde. Zo voorkom ik reputatieschade. Als het al (bijna) mis is, dan blussen we de brand en ruim ik de rotzooi op. Binnen en buiten.

Reputatie komt te voet en gaat per tweet.